برخی از خدمات ما

گروه صنعتی  زرگداز پشتیبانی یک دهه تجربه در زمینه کوره های القایی آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در بخشهای زیر  است.

واردات کوره های القایی و لوازم جانبی

ازجمله خدمات شرکت زرگداز واردات کوره های القایی و لوازم جانبی است

راه اندازی خطوط پیوسته مقاطع برنجی

ازجمله خدمات شرکت زرگداز راه اندازی خطوط پیوسته مقاطع برنجی است

نگهداری و تعمیرات کوره های القایی

ازجمله خدمات شرکت زرگداز واردات کوره های القایی و لوازم جانبی است

تامین قطعات انواع کوره های القایی

ازجمله خدمات شرکت زرگداز تامین قطعات کوره های القایی و لوازم جانبی است